دلار
فارسی
جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "قیمت سنسور مونوکسید کربن"

مونوکسید کربن
مونوکسید کربن
سنسور مونوکسید کربن که با نام های هشداردهنده مونوکسید کربن، ترانسمیتر مونوکسید کربن، آشکارساز مونوکسید کربن یا دتکتور مونوکسید کربن نیز شناخته میشود، یک وسیله ایمنی و حفاظتی است که می تواند افراد را از نشت گاز CO آگاه کند و به آنها کمک کند تا از مسمومیت با مونوکسید کربن فرار کنند. گاز مونوکسید کربن گازی سمی، بیرنگ و بی بو می باشد. این گاز با سوزاندن سوخت های فسیلی تولید می شود. سنسور مونوکسید کربن برای مهندسی برق و ساخت دستگاههای اندازه گیری با نام های : آشکارساز، دتکتور ، حسگر و ترانسمیتر مونوکسید کربن بکار می روند. و عموم مردم نمی توانند از آنها استفاده کنند.