دلار
فارسی
جستجو
تصویر برای دسته  دتکتور گاز سری GRIFFIN-I

دتکتور گاز سری GRIFFIN-I

دتکتور گاز مدل GRIFFIN-I دارای باکس ضد انفجار برای محیط های ایمن بکار می رود. این دتکتور گاز با باکس ضد انفجار تنوع بسیار گسترده ای از انواع گازها را پوشش می دهد. آشکار ساز گاز GRIFFIN-I دارای امکانات: خروجی جریان 4~20mA، خروجی ولتاژ 0~10V، دو خروجی رله و پورت سریال MODBUS/RTU-RS485 می باشد. این دستگاه برای اندازه گیری گاز و سنجش گاز در محیط های مستعد انفجار مناسب می باشد. این دستگاه بصورت سفارشی تولید و در اختیار مشتری قرار می گیرد.

مشخصات فنی:
تغذیه (غیر ایزوله): 24Vdc±10%
پورت سریال: پروتکل ارتباطی MODBUS/RTU- RS485 نرخ ارسال 2400~57600b/s پریتی None,Odd,Even
خروجی آنالوگ  (10bit): خروجی جریان 4 تا 20mA، و خروجی ولتاژ 0~10Vبا سرعت پاسخ 100ms
خروجی رله: دو رله خروجی 5A دارای کنتاکت های Normaly Open و Normaly Close
شرایط محیطی: دمای عملکرد -20 تا 50 درجه سلسیوس، رطوبت 0 تا 95%


دتکتور گاز GRIFFIN-1 برای نشت یابی انواع گازها با غلظت های ذیل بکار می رود.

CO21,3,9 %vol- NDIR
CO200,500,1000,2000,4000,5000,10000,40000 ppm
CO300ppm (Range 0 to 10000 ppm)
300ppm (Range 0 to 1000 ppm)
H2S10,50,100,200,1000,2000,5000,10000 ppm
NH350,200,1000,5000,10000 ppm
CL220, 200, 2000, 5000 ppm
H21000, 2000, 5000, 10000, 20000, 40000 ppm
CH425, 50, 100 %LEL,100%VOL
O21,3,9 %vol
O31, 5, 10, 20, 100, 200, 1000, 5000, 30000 ppm
AsH31 ppm
CH2O10,1000 ppm
C2H410, 200, 1500 ppm
ETO10, 20, 100, 1000, 5000 ppm
RCOOH100 ppm
CS2100,500 ppm
ClO25,200 ppm
H2O2100,500,2000,5000 ppm
HCL20,200,1000,3000 ppm
HF10 ppm
HCN100 ppm
NO1,4,25,100,2000 ppm
NO21,2,20,200,500 ppm
PH35,1000,2000,4000 ppm
SiH450,200 ppm
SO21,20,50,100,2000,10000 ppm
VOC20,200,2000,10000 ppm

 

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

دتکتور گاز متان رنج 0 تا 100%LEL مدل GRIFFIN-I

باکس ضد انفجار
خروجی مدباس
خروجی آنالوگ ولتاژ و جریان
2 خروجی رله ای
$ 257

دتکتور گاز آمونیاک رنج 0 تا 100ppmمدل GRIFFIN-I

باکس ضد انفجار
خروجی مدباس
خروجی آنالوگ ولتاژ و جریان
2 خروجی رله ای
$ 286

دتکتور گاز سولفید هیدروژن رنج 0 تا 100ppmمدل GRIFFIN-I

باکس ضد انفجار
خروجی مدباس
خروجی آنالوگ ولتاژ و جریان
2 خروجی رله ای
$ 257

دتکتور گاز اکسیژن رنج 0 تا 25% مدل GRIFFIN-I

باکس ضد انفجار
خروجی مدباس
خروجی آنالوگ ولتاژ و جریان
2 خروجی رله ای
$ 200

دتکتور گاز دی اکسید کربن رنج 0 تا 10000ppm مدل GRIFFIN-I

باکس ضد انفجار
خروجی مدباس
خروجی آنالوگ ولتاژ و جریان
2 خروجی رله ای
$ 229

دتکتور گاز با باکس ضد انفجار مدل GRIFFIN-I

خروجی 4~20mA
خروجی مدباس
باکس ضد انفجار
تماس برای قیمت