دلار
فارسی
جستجو
تصویر برای دسته  ترانسمیترهای سری HT6

ترانسمیترهای سری HT6

ترانسمیتر HT6 دارای پورت MODBUS/RTU-RS485 و دارای خروجی آنالوگ با خروجی جریان 4~20mA و خروجی ولتاژ 0~10V، می باشد. این ترانسمیتر در چندین مدل و بصورت سفارشی تولید و در اختیار مشتری قرار می گیرد.
ترانسمیتر دما
ترانسمیتر دما و رطوبت
ترانسمیتر اختلاف فشار هوا (سه رنج)
ترانسمیتر دی اکسید کربن ( سه رنج)
ترانسمیتر مونوکسید کربن پارکینگ

ترانسمیتر گاز کلر، ترانسمیتر گاز سولفید هیدروژن، ترانسمیتر گاز آمونیاک، ترانسمیتر گاز هیدروژن، ترانسمیتر گاز متان، ترانسمیتر گاز اکسیژن، ترانسمیتر گاز ازن، ترانسمیتر گاز اتیلن اکساید، ترانسمیتر گاز دی اکسید گوگرد، ترانسمیتر گاز نیتریک اکسید

مشخصات فنی:
تغذیه (غیر ایزوله): 24Vdc±10%
پورت سریال: پروتکل ارتباطی MODBUS/RTU- RS485 نرخ ارسال 2400~57600b/s پریتی None,Odd,Even
خروجی آنالوگ  (10bit): خروجی جریان 4 تا 20mA، و خروجی ولتاژ 0~10Vبا سرعت پاسخ 100ms
شرایط محیطی: دمای عملکرد -20 تا 50 درجه سلسیوس، رطوبت 0 تا 95%

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

ترانسمیتر مونوکسید کربن سری HT6-CO

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
تنوع رنج اندازه گیری
$