دلار
فارسی
جستجو
خبرخوان

نوشته های بلاگ برچسب خورده با  "گاز آمونیاک"

آمونیاک
آمونیاک آمونیاک ترکیبی از نیتروژن و هیدروژن است. آمونیاك گازی بی رنگ، خیلی تند و زننده یعنی اشك‌آور و خفه كننده است. گاز آمونیاك NH3 سبب تحریك دستگاه تنفسی، پوست و چشم می شود و تماس طولانی مدت با حجم زیاد گاز آمونیاک برای بدن انسان بسیار خطرناك است زیرا این گاز با آسیب رساندن به شش‌ها و در بدترین حالت سبب مرگ انسان و موجودات زنده می شود. گاز آمونیاک با نام انگلیسی Ammonia با فرمول شیمیایی NH3 می باشد.