دلار
فارسی
جستجو
تصویر برای دسته  سنسور گاز فرمالدهید

سنسور گاز فرمالدهید

سنسور گاز فرمالدهید چیست؟
سنسور گاز فرمالدهید قابلیت تشخیص و اندازه گیری گاز فرمالدهید با فرمول شیمیایی OCH2  و نام لاتین Formaldehyde   و نام علمی متانال به کار می رود. گاز فرمالدئید گازی با بخارات سمی و سردان زا با بوی تند و زننده است. فرمالدهید در صنایع پتروشیمی و چسب سازی و در پزشکی به عنوان ضد عفونی کننده و استریل کننده کاربرد دارد. فرمالدهید به عنوان نگهدارنده در صنعت رنگ و زرین استفاده می شود.
دتکتور گاز فرمالدهید و نشت یاب گاز فرمالدهید برای تشخیص نشتی گاز متانال و اندازه گیری گاز فرمالدهید موجود در هوا کاربرد دارد. شما میتوانید قیمت حسگر گاز فرمالدهید را از شرکت هویار به عنوان مرکز فروش سنسور گاز فرمالدهید استعلام کنید و به خرید انواع سنسور گاز فرمالدهید اقدام کنید.