دلار
فارسی
جستجو

محصول برچسب خورده با "سنسور کلر"

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

دتکتور گاز کلر رنج 0 تا 20ppm مدل HT82

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
2 خروجی رله ای
$ 214