دلار
فارسی
جستجو
تصویر برای دسته  سنسور گاز دی اکسید گوگرد

سنسور گاز دی اکسید گوگرد

سنسور گاز دی اکسید گوگرد چیست؟
سنسور گاز دی اکسید گوگرد برای تشخیص گاز دی اکسید گوگرد با فرمول شیمیایی SO2  کاربرد دارد. انواع سنسور گاز گوگرد دی اکسید قابلیت تشخیص نشتی گاز SO2 موجود در هوا را دارد. گاز گوگرد دی اکسید گازی بی رنگ و سمی است که توسط فعالیت های صنعتی و آتشفشان ها تولید می شود.  گاز SO2  برای نگه داری مواد خشک به ویژه میوه خشک  و همچنین تولید اسید سولفوریک از طریق واکنش با هوای مرطوب در مجاورت کاتالیزگرهایی همچون NO2 کاربرد دارد. 
 ترانسمیتر گوگرد دی اکسید و دتکتور گاز دی اکسید گوگرد از سنسور گوگرد دی اکسید ساخته می شوند و شما می توانید از طریق سایت شرکت هویار به خرید سنسور گاز دی اکسید گوگرد SO2  اقدام نمایید. سایت کمپانی هویار مرکز فروش سنسور دی اکسید گوگرد در ایران می باشد و شما میتوانید به خرید نشت یاب گوگرد دی اکسید و ترانسمیتر گوگرد دی اکسید اقدام نمایید. شما همه روزه میتوانید از طریق تماس با شماره های موجود در سایت از لیست قیمت سنسور گاز SO2  اطلاع پیدا کنید و انواع حسگر دی اکسید گوگرد را سفارش دهید.