دلار
فارسی
جستجو

دتکتور گاز

دتکتور گاز چیست؟
دتکتور گاز وسیله‌ای است که وجود گازهای غیرعادی شامل گاز قابل اشتعال و یا سمی در فضا را شناسایی می‌کند. دتکتور گاز جزء تجهیزات ایمنی در ساختمان‌ها و مراکز صنعتی است که به کمک آن می‌توان نشت گاز را به سرعت تشخیص داد. دتکتور گاز غلظت غیرعادی یک یا چند گاز را به سرعت تشخیص داده و بلافاصله به سیستم‌های کنترلی اعلام می‌کند. دتکتور گاز باید دارای استانداردها و گواهینامه‌های مرتبط از سازمان‌های صدور گواهینامه صنعتی باشد. انواع دتکتور گاز :دتکتور گاز مونوکسید کربن CO، دتکتور گاز سولفید هیدروژن H2S، دتکتور گاز ازن O3، دتکتور گاز هیدروژن H2، دتکتور گاز کلر CL2، دتکتور گاز آمونیاک NH3، دتکتور گاز دی اکسیدکربن CO2، دتکتور گاز متان CH4 یا دتکتور گاز شهری، دتکتور گاز اکسیژن و ... به اشتباه بعضی از اوقات از سنسور بجای دتکتور استفاده می شود. gas detector

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

دتکتور گاز اتیلن اکساید رنج 0 تا 20ppm مدل HT82

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
2 خروجی رله ای
$ 229

دتکتور گاز مونوکسید کربن رنج 0 تا 300ppm مدل HT82

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
2 خروجی رله ای
$ 64

دتکتور گاز کلر رنج 0 تا 20ppm مدل HT82

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
2 خروجی رله ای
$ 214

دتکتور گاز هیدروژن مدل HT630

خروجی 4~20mA
خروجی مدباس
باکس ضد انفجار
تماس برای قیمت