دلار
فارسی
جستجو
تصویر برای دسته  ترانسمیتر مونوکسید کربن

ترانسمیتر مونوکسید کربن

ترانسمیتر مونوکسید کربن

دستگاه سنجش گاز مونو کسید کربن ( گاز CO) برای اندازه گیری گاز کشنده CO یا مونو اکسید کربن و تبدیل غلظت گاز Carbon Monoxide به سیگنال های استاندارد از قبیل: آژِیر، خروجی مدباس، خروجی 20 میلی آمپر، خروجی ولتاژ، خروجی رله ای جهت هشدار و ... بکار می رود. دستگاه اندازه گیری مونو اکسید کربن با نام های: ترانسمیتر مونو کسید کربن، سنسور مونو کسید کربن، دتکتور مونو کسید کربن، سنسور CO، ترانسمیتر CO، دتکتور CO و ... شناخته می شود. دتکتور مونوکسید کربن در سیستم های تهویه مطبوع بکار می رود. طبق ضوابط سازمان آتش نشانی نصب دتکتور مونوکسید کربن در تهویه پارکینگ ساختمان های عمومی و پرتردد جهت تخلیه دود الزامی می باشد و مهندسین ناظر نصب سنسور مونوکسید کربن را کنترل می نمایند.  آشکار سازی گاز مونوکسید کربن در گلخانه و نصب دتکتور مونو کسید کربن گلخانه جهت بررسی و جلوگیری از نشت گاز CO در بخارهای از اهمیت بالای برخوردار است. شکل فیزیکی سنسور CO بصورت اتاقی، ترانسمیتر مونوکسید کربن کانالی تولید می شود.

File type PDFدتکتور مونوکسید کربن

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

دتکتور گاز مونوکسید کربن رنج 0 تا 300ppm مدل HT82

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
2 خروجی رله ای
$ 87

ترانسمیتر مونوکسید کربن مدل HT83

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
تنوع رنج اندازه گیری
تماس برای قیمت