دلار
فارسی
جستجو
تصویر برای دسته  ترانسمیتر دی اکسید کربن

ترانسمیتر دی اکسید کربن

ترانسمیتر دی اکسید کربن برای اندازه گیری و سنجش مقدار غلظت گاز دی اکسید کربن موجود در هوا بکار می رود. گاز دی اکسید کربن از بازدم انسان و موجودات زنده و خروجی حاصل از احتراق سوخت های فسیلی تولید می شود. و گاز کربنیک توسط گیاهان و عمل فوتو سنتز به اکسیژن تبدیل می شود. ترانسمیتر گاز دی اکسید کربن با نام های: ترانسمیتر گاز کربنیک، سنسور دی اکسید کربن، Carbon dioxide transmitter یا ترانسمیتر CO2 در انواع مختلف: محیطی، کانالی و پرابی تولید می شود. قیمت ترانسمیتر دی اکسید کربن به عواملی چون: رنج اندازه گیری، دقت اندازه گیری، تعداد خروجی آنالوگ ولتاژ 0 تا 10 ولت و یا خروجی آنالوگ جریان 4 تا 20mA خروجی مدباس (Analog output 0-10v , 4-20mA, MODBUS/RTU) و تعداد خروجی رله بستگی دارد.
ترانسمیتر گاز کربنیک در:گلخانه، سالن قارچ، آزمایشگاه خاک و بتن،انکوباتور کشت سلولی، مرغداری، دامداری، اتاق نوزاد، اتاق تمییز، اتوماسیون ساختمان HVAC و ... بکار می رود.

3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

ترانسمیتر دی اکسید کربن مدل HT83

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
تنوع رنج اندازه گیری
تماس برای قیمت

کنترلر دی اکسید کربن مدل HT82

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
2 خروجی رله ای
تماس برای قیمت

دتکتور گاز با باکس ضد انفجار مدل GRIFFIN-I

خروجی 4~20mA
خروجی مدباس
باکس ضد انفجار
تماس برای قیمت

دتکتور گاز دی اکسید کربن مدل HT87

باکس ضد انفجار
خروجی آنالوگ ولتاژ و جریان 4~20mA
خروجی مدباس
2 خروجی رله ای
تماس برای قیمت

دتکتور گاز دی اکسید کربن مدل HT620

خروجی 4~20mA
خروجی مدباس
باکس ضد انفجار
تماس برای قیمت