دلار
فارسی
جستجو

ترانسمیتر چیست؟

 ترانسمیتر از کلمه انگلیسی Transmitter به زبان فارسی وارد شده است. ترانسمیتر Transmitter از ترکیب دو واژه TRANSFER+METER گرفته شده است. ترانسمیتر کمیت فیزیکی را اندازه گیری کرده وآن را به مکانی دورتر مثل اتاق کنترل انتقال می دهد. ترانسمیتر وسیله ای است که برای اندازه گیری کمیت ها و پارامترهای مختلف نظیر دما، فشار، رطوبت، سطح مایعات، فلو در مایعات و گازها و جریان هوا کاربرد دارد. 

انواع ترانسمیتر 

  •     ترانسمیتر دما
  •     ترانسمیتر رطوبت
  •     ترانسمیتر فشار
  •     ترانسمیتر اختلاف فشار
  •     ترانسمیتر گاز
  •     ترانسمیتر فلو یا جریان سیالات
  •     ترانسمیتر  سطح یا ارتفاع مخازن
  •     ترانسمیتر وزن
  •     ترانسمیتر سرعت و ..
3 Items in جدول 4 Items in جدول فهرست

ترانسمیتر اختلاف فشار هوا مدل HT83

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
تنوع رنج اندازه گیری
تماس برای قیمت

ترانسمیتر اختلاف فشار هوا مدل HT82

نمایشگر LCD
خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ(2 کانال)
خروجی رله ای(2 عد)
$

ترانسمیتر دما و رطوبت مدل HT83

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
$

ترانسمیتر دی اکسید کربن مدل HT83

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
تنوع رنج اندازه گیری
تماس برای قیمت

ترانسمیتر دما مدل HT83

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
$

نمایشگر و کنترلر گاز اکسیژن مدل HT82

خروجی مدباس
خروجی جریان و ولتاژ
دو خروجی رله ای
تماس برای قیمت