پد سلولزی مرغداری گلخانه

قيمت پد سلولزی

پد سلولزی|پد کولینگ|قیمت پد سلولزی|فروش پد سلولزی |کولر آبی| خرید پد سلولزی ایرانی|پد کولینگ چسب آلمانی| کاغذ فلاند| پد نیرو |لوازم تجهیزات مرغداری|تولید پد سلولزی| |پد سلولزیتجهیزات گلخانه|پوشال کولر آبی|پد کولر آبی انرژی|سیستم پد سلولزی|قاب نگه دارندهآلومینیومیقاب گالوانیزه | پد سلولزی مرغداریپد سلولزی گلخانه|

 لیست قیمت پد کولینگ (پد سلولزی):

پد سلولزی ضخامت 10 سانتی ​(کاغذ فلاندی) :         متر مربعی 75،000 تومان

پد سلولزی ضخامت 10 سانتی (کاغذ تایوانی) :         متر مربعی 68،000 تومان

پد سلولزی ضخامت 1​5 سانتی ​(کاغذ فلاندی) :         متر مربعی 112500 تومان

پد سلولزی ضخامت 15 سانتی (کاغذ تایوانی) :         متر مربعی 102،000 تومان


 

قاب گالوانیزه :         متری 50،000 تومان

قاب آلومینیومی :     متری 100،000 تومان

پوشال و توری 10 سانتی متری کانال گالوانیزه : متری 90،000 تومان

پد سلولزی

پد سلولزی

قیمت پد سلولزی

پد سلولزی گلخانه

پد سلولزی مرغداری

پد سلولزی کولر آبی

تولید کننده پد سلولزی

پوشال سلولزی کولر

قیمت فن و پد گلخانه

قیمت پد سلولزی کولر آبی