پد سلولزی مرغداری گلخانه

قيمت پد سلولزی

پد سلولزی|قیمت پد سلولزی گلخانه|قیمت پد سلولزی مرغداری|پد کولینگ|قیمت پد سلولزی|فروش پد سلولزی |کولر آبی| خرید پد سلولزی| ایرانی|پد کولینگ چسب آلمانی| کاغذ فلاند| پد نیرو |لوازم تجهیزات مرغداری|تولید پد سلولزی|کارخانه تولید پد سلولزی|تولید کننده پد سلولزی|فروش د سلولزی در مشهد |پد سلولزیتجهیزات گلخانه|پوشال کولر آبی|پد کولر آبی انرژی|سیستم پد سلولزی|قاب نگه دارندهآلومینیومیقاب گالوانیزه | پد سلولزی مرغداریپد سلولزی گلخانه|

برای دیدن قیمت و محصولات پد به سایت www.poultryshop.ir مراجعه نمائید

 لیست قیمت پد کولینگ (پد سلولزی):

پد سلولزی ضخامت 10 سانتی ​(کاغذ فلاندی) :         متر مربعی ​277،950 تومان

پد سلولزی ضخامت 10 سانتی (کاغذ تایوانی) :         متر مربعی 195،000 تومان

پد سلولزی ضخامت 1​5 سانتی ​(کاغذ فلاندی) :         متر مربعی ​416،925 تومان

پد سلولزی ضخامت 15 سانتی (کاغذ تایوانی) :         متر مربعی ​293،000 تومان


 

 

قاب گالوانیزه :         متری 95،000 تومان

قاب آلومینیومی :     متری 240،000 تومان

پوشال و توری 10 سانتی متری کانال گالوانیزه : متری        تومان

پد سلولزی

 

پد سلولزی

قیمت پد سلولزی

پد سلولزی گلخانه

پد سلولزی مرغداری

پد سلولزی کولر آبی

تولید کننده پد سلولزی

پوشال سلولزی کولر

قیمت فن و پد گلخانه

قیمت پد سلولزی کولر آبی

قیمت پد سلولزی مرغداری

قیمت پد سلولزی گلخانه

فروش پد سلولزی در مشهد

کارخانه تولید کننده پد سلولزی

تولید کننده پد سلولزی