هواکش مرغداری

قیمت فن هواکش

قیمت هواکش مرغداری|فروش فن گلخانه | خرید هواکش مرغ داری|انواع هواکش 140|  طراحی تهویه​ مرغداری|قیمت هواکش مکنده| لوازم و تجهیزات هواکش مرغ داری | تهویه گلخانه| انواع هواکش 140 * 140 - 120 * 120- 100 * 100 - 70 * 70 |هواساز| خنک کننده|هواکش کرمانی|هواکش خانه طیور|هواکش  | تویه فشار منفی| فن سیر کوله| بدنه گالوانیزه| پره استیل |دمپر گالوانیزه | فن موتوژن 3 فاز |بیگ هردسمن|هواکش تولیدی

لیست قیمت انواع هواکش

هواکش 140 سانتیمتری: 3،250،000 تومان

44 هزار مترمکعب بر ساعت، موتور ​1.5 اسب، دمپر گریز از مرکز گالوانیزه، بدنه گالوانیزه، شش پره استیل، موتوژن یا الکترو ژن ، تسمه سفت کن، 

هواکش 140 سانتیمتری: 3،​900،000 تومان

4​4 هزار مترمکعب بر ساعت، موتور 1.​5 اسب، دمپر ​گریز از مرکز، بدنه گالوانیزه، پروانه استیل (تایوان)

هواکش 140 سانتیمتری: 4،​100،000 تومان

موتور ​2 اسب، دمپر ​گالوانیزه، بدنه گالوانیزه، پروانه استیل، فولی آلومینیومی، بلبرینگ دوبل،بیگ هردسمن (چین)

قیمت انواع هواکش|هواکش مرغداری|فن گلخانه