هواکش مرغداری

قیمت فن هواکش

قیمت هواکش مرغداری|فروش فن گلخانه | خرید هواکش مرغ داری|انواع هواکش 140|  طراحی تهویه​ مرغداری|قیمت هواکش مکنده| لوازم و تجهیزات هواکش مرغ داری | تهویه گلخانه| انواع هواکش 140 * 140 - 120 * 120- 100 * 100 - 70 * 70 |هواساز| خنک کننده | تویه فشار منفی| فن سیر کوله| بدنه گالوانیزه| پره استیل |دمپر گالوانیزه | فن موتوژن 3 فاز

لیست قیمت انواع هواکش

هواکش 140 سانتیمتری: 1،380،000 تومان

32 هزار مترمکعب بر ساعت، موتور 2 اسب، دمپر آلومینیومی، بدنه گالوانیزه، شاسی ورق 3، بدنه ورقه 2، پروانه ورق 2.5

هواکش 140 سانتیمتری: 1،300،000 تومان

43 هزار مترمکعب بر ساعت، موتور 1.1 اسب، دمپر ​گریز از مرکز، بدنه گالوانیزه، پروانه استیل

هواکش 140 سانتیمتری: 1،​250،000 تومان

45 هزار مترمکعب بر ساعت، موتور 1.1 اسب، دمپر ​گریز از مرکز گالوانیزه، بدنه گالوانیزه، پروانه استیل

هواکش 140 سانتیمتری: 1،​250،000 تومان

موتور ​2 اسب، دمپر ​گالوانیزه، بدنه گالوانیزه، پروانه استیل، فولی آلومینیومی، بلبرینگ دوبل

قیمت انواع هواکش|هواکش مرغداری|فن گلخانه