لوکس متر

محتوا

برای دسترسی  به اطلاعات کامل و بروز محصولات سنسورها و تجهزات اندازه گیری به سایت ذیل مراجعه نمائید: 

www.sensotec.ir

 

نور سنج

لوکس متر|قیمت لوکس متر|نور سنج|قیمت نور سنج|فروش نور سنج|لوکس متر اندروید|خرید لوکس متر|فروش لوکس متر|نحوه کار با لوکس متر|سنسور لوکس متر|کاربرد لوکس متر|کالیبراسیون لوکس متر|قیمت دستگاه نور سنج|نور سنج گلخانه|نور سنج اندروید|خرید نور سنج|نور سنج سکونیکس|Photo meter|light meter| Light Meter UT383

 

 لوکس متر و یا نورسنج دستگاهی برای اندازه گیری  شدت روشنایی با واحد لوکس (lux ) می باشد. شدت روشنایی یک لوکس برابر است با روشنایی حاصل از تابش یک لومن بر سطحی به مساحت یک متر مربع. روش کار دستگاه به این صورت است که سنسور نصب شده روی دستگاه شدت نور بر سطح را حس نموده و آن را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند. این سیگنال توسط میکروکنترلر درون دستگاه پردازش شده و خروجی پردازش که همان سطح صدا بر حسب دسی بل است روی نمایشگر نمایش داده  می شود. 

 به دلیل عدم توانایی چشم انسان در تعیین شدت روشنایی ، برای سنجش آن از دستگاهی به نام لوکس متر استفاده میشود. از جمله کاربردهای این دستگاه میتوان به عکاسی اشاره نمود . نورسنج دقت و کنترل بیشتری برای عکاسی در اختیار عکاسان قرار می‌دهد. 

لوکس متر

نور سنج

قیمت لوکس متر

قروش نور سنج

لوکس متر چیست

لوکس متر اندروید

سنسور