سنسور CO2

قیمت سنسور CO2

سنسور CO2|قیمت سنسور CO2|فروش سنسور CO2|سنسور TGS4161|SKS,V |سنسور CO2 گلخانه |DT 802| سنسور گاز CO2| سنسور اندازه گیری CO2|سنسور تشخیص گاز CO2 | ST 802| رطوبت | دما|گلخانه|قارچ|دستگاه جوجه کشی|سنسور گاز دی اکسید کربن|سنسور اندازه گیری دی اکسید کربن|سنسور دس اکسید کربن|مولد CO2|

  سنسور CO2

معرفی سنسور CO2 :

نمایشگر CO2 (دی اکسید کربن)، دما، رطوبت با قابلیت نمایش ساعت و تاریخ نمایشگر دی اکسید کربن دما رطوبت مدل HD87