سنسور دما

قیمت سنسور دما

قیمت سنسور دما|خرید سنسور دما|فروش سنسور دما|سنسور دما ارزان|سنسور دما بی سیم|سنسور دما شبکه| انواع سنسور دما|

انواع سنسور دما  های موجود در بازار ایران عبارتند از:

- سنسور دما و رطوبت دیجیتالی  SHT10-SHT11-SHT75

- سنسور دما و رطوبت دیجیتالی  SHT20-SHT21

- سنسور دمای آنالوگ LM35DZ-LM75 LM335-

- سنسور های NTC

- سنسور دماهای SMT160-SMT172

- سنسور دماهای -PT100 -PT500 PT1000

- سنسور های DS1820-DS18B20-DS1621-DS6440

- و سنسورهای KTY81 AM2305 B511 DHT11 CYH1NC KTY110 HS1101 MLX9061  

کلمات کلیدی:

سنسور دما رطوبت سنج سنسور دما دیجیتالی رطوبت سنج سنسور دما آنالوگ سنسور دما ساموان سنسور دما عقربه ای سنسور دما آتونیکس قیمت سنسور دما ریال تومان خرید سنسور دما گلخانه سنسور دما ارزان فروش سنسور دما سنسور ترانسمیتر سنجش ماژول کنترلر سالن قارچ مرغداری کشاورزی دامداری هیدروپونیک رطوبت دما  دی اکسید کربن اکسیژن اتاق نوزاد بیمارستان دماس سنسور دما دستگاه جوجه کشی سنسور دما غلات سنسور دما ایرانی اندازه گیری دما دیتا لاگر سنسور دما علوفه سنسور دما آلتراسونیک فروشگاه اینترنتی دستگاه سنسور دما تجهیزات ادوات گلخانه

انواع سنسور دما

 

نمایشگر دی اکسید کربن

HD85

نمایشگر گاز دی اکسید کربن، رطوبت و دما

قیمت : 900،000 تومان

ترانسمیتر دی اکسید کربن

HT80

سنسور گاز دی اکسید کربن، آمونیاک،رطوبت و دما

قیمت: 340،000تومان

دماسنج رطوبت سنج دیجیتال

h303

دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی

قیمت:32,000 تومان

H300

نمایشگر رطوبت و دما

نا موجود

h302

نمایشگر دما

قیمت : 8،000 تومان

سنور دی اکسید کربن

HD81

کنترلر دی اکسید کربن، آمونیاک، رطوبت و دما

قیمت : 1،050،000 تومان

 

HT50

ترانسمیتر رطوبت و دما

قیمت: 200،000 تومان

دماسنج رطوبت سنج HTC-1

H304

دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی

قیمت:24,000 تومان

H301

نمایشگر رطوبت و دما

قیمت : 10،000 تومان