رطوبت سنج غلات

رطوبت سنج حبوبات

رطوبت سنج غلات|قیمت رطوبت سنج غلات|قیمت دستگاه رطوبت سنج غلات|خرید رطوبت سنج غلات|فروش رطوبت سنج غلات|رطوبت سنج آرد|رطوبت سنج علوفه|رطوبت سنج شلتوتک|رطوبت سنج جو|رطوبت سنج حبوبات|رطوبت سنج گندم|رطوبت سنج برنج|رطوبت سنج ذرت|رطوبت سنج سویا|رطوبت سنج یونجه

این دستگاه قابلیت اندازه گیری رطوبت غلات، حبوبات، علوفه، یونجه، برنج، گندم، ذرت، سویا، شلتوک، استفاده می شود.

قیمت: 1،500،000 تومان

 رطوبت سنج غلات  

رطوبت سنج یونجه

 

رطوبت سنج گندم

رطوبت سنج جو

رطوبت سنج آرد

رطوبت سنج علوفه

رطوبت سنج برنج

رطوبت سنج شلتوک

رطوبت سنج ذرت

رطوبت سنج سوبا

رطوبت سنج یونجه