ترازو اشپرخانه

ترازو اشپزخانه

ترازو اشپرخانه|قیمت ترازو اشپرخانه|خرید ترازو اشپزخانه|فروش ترازو اشپزخانه|ترازو گرمی|تراز 7کیلوگرمی|ترازوی اشپزخانه|ترازو|وزن|قیمت ترازو|

ترازو گرمی در گروه ترازو دیجیتال دقت بالا قرار گرفته است و پس از ترازو آزمایشگاهی دارای دقت قابل توجهی است ، ترازو که دارای دقتی کمتر از ۱ گرم تا ۰/۰۱ گرم باشد ، ترازو گرمی بوده و بدون محفظه ی توزین عملیات توزین را به نتیجه ی رساند .

ترازو گرمی معمولا در کارخانه و عطاری ها جهت بسته مواد به کار می رود و ابعاد ترازو نسبت به ترازو فروشگاهی کوچک تر است.