تب سنج لیزری

تب سنج لیزری

تب سنج لیزری|تب سنج دیجیتالی|قیمت تب سنج|خرید تب سنج|فروش تب سنج|دمای بدن نوزاد|اندازه گیری دمای بدن|اندازه گیری دمای بدن نوزاد|انواع تب سنج|تب سنج مادون قرمز|تب سنج دیجیتالی نوزاد|

تب سنج لیزری

قیمت: 100،000 تومان

دمای بدن انسان در صورت بروز مریضی و ورود ویروس هایی که سیستم ایمنی بدن انسان را دچار اختلال می کند، دچار تب می شود و در طب جدید پزشکی،پزشک بدون دست زدن به بیمار با داشتن تب سنج دیجیتال مقدار تب بیمار را اندازه گیری می کند.