قیمت بادسنج

بادسنج دیجیتال

بادسنج دیجیتالی

فروش بادسنج

خرید بادسنج

بادسنج​,بادسنج دیجیتال,انواع بادسنج,قیمت بادسنج,خرید بادسنج,فروش بادسنج,فروش سرعت سنج باد ​, خرید باد نما ​, آنمومتر ​, بادسنج چیست,بادسنج دستی,خرید بادسنج دیجیتالی ​,سرعت باد ​, اندازه گیری ​,سنجش سرعت باد ​, انواع بادنما ​,بادسنج دیجیتالی,بادنما دستی ​, Anemometer ​, بادسنج ارزان , فلومتر , دستگاه سنجش وزش باد​,wind speed,ساخت بادسنج,

 انواع بادسنج

قیمت بادسنج

قیمت: 70،000 تومان

بادسنج چیست

تعریف باد سنج یا ​آنمومتر ( سرعت سنج باد Anemometer ) 

بادسنج یا آنمومتر سرعت سنج باد Anemometer ) وسیله ای برای  اندازه گیری سرعت باد (جریان هوا ) میباشد . 
دبی سنج یا  فلومتر ابزاری برای اندازه گیری میزان  حجم مواد عبوری  نسبت به زمان است . اندازه گیری دقیق  جریان به علت صرف هزینه کمتر  و خرید میزان معینی از ماده  مثل  تبادلات نفتی  و کنتور گاز خانگی اهمیت زیادی  دارد.

انواع بادسنج

انواع بادسنج یا سرعت سنج باد

باد سنج ، آنمومتر ها یا سرعت سنج باد  به دو دسته تقسیم  میشوند.  دسته ای که سرعت باد را اندازه  میگیرند  و دسته ی دوم دسته ای است  که دبی یا فلو باد را اندازه گیری میکند .  سرعت سنج ​هوا یا بادسنج ها  برای اندازه گیری سرعت باد مانند متر بر ثانیه (m/s) طراحی شده است .به وسیله سرعت سنج باد می توان سرعت هوا ی متحرک را اندازه  گرفت . در دستگاه دماسنج – باد سنج (سرعت سنج باد)  از طریق وجود  سنسوری که داخل  باد سنج  وجود دارد ، دمای هوا  تشخیص داده می شود.

آنمومتر

واحد اندازه گیری در سرعت سنج های باد  فوت بر دقیقه (ft/min) ، کیلومتر بر ساعت ، متر بر ثانیه (m/s) ، مایل بر دقیقه و ماخ بر ساعت و .. می باشند.

دسته دوم فلومتر های باد هستند که میزان حجم عبوری باد از یک مساحت مشخص در واحد زمان اندازه گیری می کنند. واحد های اندازه گیری مقدار هوای متحرک در حال عبور از مجرای هوا متر مکعب بر دقیقه( (CMMو فوت مکعب بر دقیقه (CFM)   میباشند . برای اندازه گیری فلو، ابتدا باید مساحت محدوده مورد نظر را بر حسب مترمربع در دستگاه وارد نمود و سپس میزان حجم عبوری نمایش داده خواهد شد.

 Specification:
Wind speed measurement range 0 ~ 30m / s
Air temperature range -10 DegC ~ 45 DegC
DegC/ DegF temperature unit conversion
Temperature measurement error +/-2%
Wind speed measurement error +/- 5%
Auto / manual shutdown
Low-power display
Backlit display
The largest / smallest wind speed measurements
At present the average wind speed and wind speed measurements
Resolution 0.1m / s 0.2%
Wind speed measurement units M / s, Ft / min, Knots, Km / hr, Mph
CR2032 3.0v power supply
LCD Size 59.0 * 51.0m

سرعت سنج باد

فلومتر هوا

سرعت سنج باد

گلخانه

تیر اندازی

پرواز

کوهنوردی

بادسنج دیجیتالی